-
Siden Saxo Siden Saxo
Vælg kilder:

Eske Brock medt egen Handt

 

Jens Mortesen Sveigaards ostindiske rejser 1670-1684Let adgang til kilder

Til brug for undervisningen på fx gymnasier eller CVU’er tilbyder redaktionen af Siden Saxo et mindre udvalg af originale/primære kilder. Disse er udvalgt, fordi de er egnede til videre formidling (fx projektarbejde eller i opgavesammenhæng). Kilderne stammer typisk fra Statens Arkivers samlinger og kan frit downloades eller udskrives.

 

Venlig hilsen

redaktionen