-
Siden Saxo Siden Saxo

Forfatter
Keywords

Titel: Til fælles bedste – landbruget under den tyske besættelse
SIDEN SAXO 2005, nr. 3
Samarbejdet mellem de danske myndigheder, landbruges organisationer og den tyske besættelsesmagt havde afgørende betydning både for omfanget af fødevareleverancer og for den generelle besættelsespolitik i Danmark under Anden Verdenskrig. Landbruget udgjorde kernen i den økonomiske kollaboration, og den fælles interesse i landsbrugsproduktionen havde væsentlig indflydelse på, at Danmark var et så udpræget særtilfælde blandt de tyskbesatte lande.